Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.


dziewczyna-winna-tak-postępować-jakby-ludzie-na-ą-patrzyli-a-gdy-ludzie-patrzą-tak-jakby-jej-nikt-nie-widział
klementyna hoffmanowadziewczynawinnatakpostępowaćjakbyludzienaniąpatrzyligdypatrzątakjejniktniewidziałdziewczyna winnawinna taktak postępowaćjakby ludzieludzie nana niąnią patrzyligdy ludzieludzie patrząpatrzą takjakby jejjej niktnikt nienie widziałdziewczyna winna takwinna tak postępowaćjakby ludzie naludzie na niąna nią patrzylia gdy ludziegdy ludzie patrząludzie patrzą takjakby jej niktjej nikt nienikt nie widziałdziewczyna winna tak postępowaćjakby ludzie na niąludzie na nią patrzylia gdy ludzie patrzągdy ludzie patrzą takjakby jej nikt niejej nikt nie widziałjakby ludzie na nią patrzylia gdy ludzie patrzą takjakby jej nikt nie widział

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Często ludzie za kierownicami samochodów wyglądają tak, jakby siedzieli za karabinami maszynowymi.By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.Czy człowiek ma siłę zakochać się lub nie zakochać? A kiedy jest zakochany, czy może postępować tak, jakby nie był?