Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.


dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego
anonimdziewczynyniechcąnicpróczmężagdyjużgomająwszystkiegodziewczyny nienie chcąchcą nicnic próczprócz mężagdy jużjuż gogo mająmają chcąchcą wszystkiegodziewczyny nie chcąnie chcą nicchcą nic prócznic prócz mężaa gdy jużgdy już gojuż go majągo mają chcąmają chcą wszystkiegodziewczyny nie chcą nicnie chcą nic próczchcą nic prócz mężaa gdy już gogdy już go mająjuż go mają chcągo mają chcą wszystkiegodziewczyny nie chcą nic prócznie chcą nic prócz mężaa gdy już go majągdy już go mają chcąjuż go mają chcą wszystkiego

Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić.a kiedy już całe szczęście za­biorą i życie się całkiem spieprzy wezmę cię jeszcze ze sobą bo z tobą świat ta­ki lepszy w ka­loszach iść po pustyni ma­py szu­kając nieba niech się ta gu­ma dymi przy to­bie nic nie potrzeba wszys­tkie zeb­rałeś wady w kie­sze­ni twej mają miejsce nic we mnie już nie ma czuję na skro­ni ręce two­je są  puścić nie chcą.Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić… Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs.Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.