Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.


dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego
anonimdziewczynyniechcąnicpróczmężagdyjużgomająwszystkiegodziewczyny nienie chcąchcą nicnic próczprócz mężagdy jużjuż gogo mająmają chcąchcą wszystkiegodziewczyny nie chcąnie chcą nicchcą nic prócznic prócz mężaa gdy jużgdy już gojuż go majągo mają chcąmają chcą wszystkiegodziewczyny nie chcą nicnie chcą nic próczchcą nic prócz mężaa gdy już gogdy już go mająjuż go mają chcągo mają chcą wszystkiegodziewczyny nie chcą nic prócznie chcą nic prócz mężaa gdy już go majągdy już go mają chcąjuż go mają chcą wszystkiego

Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić. -Georges Lecomte
dwa-nąjobrzydliwsze-rodzaje-egoistów-to-którzy-nie-chcą-nic-dawać-i-którzy-nie-chcą-o-nic-prosić
Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić…  -ducati7
ko­biety-za­nim ę-zas­­nowią-czy-coś-chcą-mi­jają-wieki-a jak już-wiedzą-że chcą-wszys­tko ę-zmienia-i zno­wu-jest prob­lem
Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dionizy Steinhaus
ko­biety-lu­bią-giełdę-próżnoś-nieko­nie­cznie-chcą ę-sprze­dać-ale-chcą-znać-kurs
Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dyonizy Steinhaus
kobiety-lubią-giełdę-próżnoś-niekoniecznie-chcą-ę-sprzedać-ale-chcą-znać-kurs
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą