Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu.


dziewięć-dziesiątych-naszego-życia-polega-na-zdrowiu
artur schopenhauerdziewięćdziesiątychnaszegożyciapoleganazdrowiudziewięć dziesiątychdziesiątych naszegonaszego życiażycia polegapolega nana zdrowiudziewięć dziesiątych naszegodziesiątych naszego życianaszego życia polegażycia polega napolega na zdrowiudziewięć dziesiątych naszego życiadziesiątych naszego życia poleganaszego życia polega nażycia polega na zdrowiudziewięć dziesiątych naszego życia polegadziesiątych naszego życia polega nanaszego życia polega na zdrowiu

Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż, chory król.Dziewięć dziesiątych nasze­go szczęścia po­lega na zdrowiu.Znaczenie naszego intelektu polega na odwadze samodzielnego myślenia. Stałe krytyczne analizowanie działania naszego umysłu doskonali to działanie. Optymalizacja erudycji ma istotne znaczenie.Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Sześć mi­liardów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć mi­lionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem na siedem miliardów to sza­ra masa, wy­pełniająca pustą przes­trzeń w struk­tu­rach świata.Umiejętność życia polega w 90% na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść.