Dziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw, które nig­dy się nie zdarzą.


dziewięćdziesiąt-pro­cent-naszych-zmar­twień-do­tyczy-spraw-które-nig­dy ę-nie zdarzą
margaret thatcherdziewięćdziesiątpro­centnaszychzmar­twieńdo­tyczysprawktórenig­dy sięnie zdarządziewięćdziesiąt pro­centpro­cent naszychnaszych zmar­twieńzmar­twień do­tyczydo­tyczy sprawktóre nig­dy sięnig­dy się nie zdarządziewięćdziesiąt pro­cent naszychpro­cent naszych zmar­twieńnaszych zmar­twień do­tyczyzmar­twień do­tyczy sprawktóre nig­dy się nie zdarządziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twieńpro­cent naszych zmar­twień do­tyczynaszych zmar­twień do­tyczy sprawdziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczypro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw

Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą. -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-ę-nie-zdarzą
Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą. -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą -Margaret Thatcher
dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
Dziewięćdziesiąt pro­cent praw­dzi­wej miłości to moc­ne, czer­wieniące uszy zakłopotanie. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
dziewięćdziesiąt-pro­cent-praw­dzi­wej-miłoś-to moc­ne-czer­wienią-uszy-zakłopotanie
Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)  -Thomas Alva Edison
ge­niusz-to wy­nik-1 pro­cen­-nat­chnienia-i 99 pro­cent-wypocenia-ge­nius-is one-per-cent-in­spi­ration-­nety-­ne-per-cent
Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy. -Andre Maurois
szczęście-nie uważać-zwykłych-zmar­twień-za katastrofy