Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą.


dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-ę-nie-zdarzą
margaret thatcherdziewięćdziesiątprocentnaszychzmartwieńdotyczysprawktóresięniezdarządziewięćdziesiąt procentprocent naszychnaszych zmartwieńzmartwień dotyczydotyczy sprawktóre sięsię nienie zdarządziewięćdziesiąt procent naszychprocent naszych zmartwieńnaszych zmartwień dotyczyzmartwień dotyczy sprawktóre się niesię nie zdarządziewięćdziesiąt procent naszych zmartwieńprocent naszych zmartwień dotyczynaszych zmartwień dotyczy sprawktóre się nie zdarządziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczyprocent naszych zmartwień dotyczy spraw

Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarząDziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw, które nig­dy się nie zdarzą.Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy.Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.