Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.


dziewięćdziesiąt-procent-naszych-zmartwień-dotyczy-spraw-które-nigdy-ę-nie-zdarzą
margaret thatcherdziewięćdziesiątprocentnaszychzmartwieńdotyczysprawktórenigdysięniezdarządziewięćdziesiąt procentprocent naszychnaszych zmartwieńzmartwień dotyczydotyczy sprawktóre nigdynigdy sięsię nienie zdarządziewięćdziesiąt procent naszychprocent naszych zmartwieńnaszych zmartwień dotyczyzmartwień dotyczy sprawktóre nigdy sięnigdy się niesię nie zdarządziewięćdziesiąt procent naszych zmartwieńprocent naszych zmartwień dotyczynaszych zmartwień dotyczy sprawktóre nigdy się nienigdy się nie zdarządziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczyprocent naszych zmartwień dotyczy sprawktóre nigdy się nie zdarzą

Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarząDziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw, które nig­dy się nie zdarzą.Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy.Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.Na oburzenie moralne składa się 2 procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.