Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klucz.


dziewictwo-jest-najbogatszym-skarbem-dziewczyny-ale-trudno-jest-długo-bronić-skarbu-do-którego-wszyscy-mężczyź-mają-klucz
marszałek bassompierre dedziewictwojestnajbogatszymskarbemdziewczynyaletrudnodługobronićskarbudoktóregowszyscymężczyźnimająkluczdziewictwo jestjest najbogatszymnajbogatszym skarbemskarbem dziewczynyale trudnotrudno jestjest długodługo bronićbronić skarbudo któregoktórego wszyscywszyscy mężczyźnimężczyźni mająmają kluczdziewictwo jest najbogatszymjest najbogatszym skarbemnajbogatszym skarbem dziewczynyale trudno jesttrudno jest długojest długo bronićdługo bronić skarbudo którego wszyscyktórego wszyscy mężczyźniwszyscy mężczyźni mająmężczyźni mają kluczdziewictwo jest najbogatszym skarbemjest najbogatszym skarbem dziewczynyale trudno jest długotrudno jest długo bronićjest długo bronić skarbudo którego wszyscy mężczyźniktórego wszyscy mężczyźni mająwszyscy mężczyźni mają kluczdziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczynyale trudno jest długo bronićtrudno jest długo bronić skarbudo którego wszyscy mężczyźni mająktórego wszyscy mężczyźni mają klucz

Mężczyźni mają sto sposobów, żeby się zemścić. Kobiety mają jeden, ale ten wart jest wszystkich naszych!Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują.Wszyscy mężczyźni mają tylko dwie rzeczy w głowie: pieniądze i to inne...Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych.Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała.