Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.


dziewictwo-jest-raczej-stanem-umysłu
maxwell andersondziewictwojestraczejstanemumysłudziewictwo jestjest raczejraczej stanemstanem umysłudziewictwo jest raczejjest raczej stanemraczej stanem umysłudziewictwo jest raczej stanemjest raczej stanem umysłudziewictwo jest raczej stanem umysłu

Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała.Szczęście jest stanem poważnym.Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie.Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością.Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi.Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klucz.