Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.


dziewictwo-jest-raczej-stanem-umysłu
maxwell andersondziewictwojestraczejstanemumysłudziewictwo jestjest raczejraczej stanemstanem umysłudziewictwo jest raczejjest raczej stanemraczej stanem umysłudziewictwo jest raczej stanemjest raczej stanem umysłudziewictwo jest raczej stanem umysłu

Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała. -Edward Jokiel
dziewictwo-niejedno-dziewictwo-ciotka-uratowała
Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie. -Józef Piłsudski
umiłowanym-stanem-polaków-jest-niezdecydowanie
Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością. -Emil Zola
dziewictwo-jest-siostrą-aniołów-własnośą-dobra-klęską-diabła-władaniem-wiary-udziela-łaski-i-jest-niezwyciężoną-doskonałośą
Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi. -Wolter
przekonanie-że-dziewictwo-jest-cnotą-powstało-w-wyniku-myślenia-przesądnego-właściwego-ludzkiemu-umysłowi
Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klucz. -Marszałek Bassompierre de
dziewictwo-jest-najbogatszym-skarbem-dziewczyny-ale-trudno-jest-długo-bronić-skarbu-do-którego-wszyscy-mężczyź-mają-klucz