Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała.


dziewictwo-niejedno-dziewictwo-ciotka-uratowała
edward jokieldziewictwoniejednodziewictwociotkauratowałaniejedno dziewictwodziewictwo ciotkaciotka uratowałaniejedno dziewictwo ciotkadziewictwo ciotka uratowałaniejedno dziewictwo ciotka uratowała

Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi.Narzeczeństwo to niedoj­rzały stan do małżeństwa oraz za kruchy, aby uchro­nić dziewictwo.Wygląda na to, że moralność stała się sprawą mody: narkotyki i de Sade jednego roku, kakao i dziewictwo - w roku następnym.Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością.Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klucz.