Dzis jest dzis. co bedzie jutro... po­mar­twie sie jutro... 40 lat tak prze­zylam ..z us­mie­chem na ustach...


dzis-jest dzis-co-bedzie-jutro-po­mar­twie-sie-jutro-40-lat-tak-prze­zylam-z-us­mie­chem-na ustach
ichwillfreiseindzisjest dziscobedziejutropo­mar­twiesie40lattakprze­zylamus­mie­chemna ustachdzis jest dzisco bedziebedzie jutrojutro po­mar­twiepo­mar­twie siesie jutrojutro 4040 latlat taktak prze­zylamz us­mie­chemus­mie­chem na ustachco bedzie jutrobedzie jutro po­mar­twiejutro po­mar­twie siepo­mar­twie sie jutrosie jutro 40jutro 40 lat40 lat taklat tak prze­zylamz us­mie­chem na ustachco bedzie jutro po­mar­twiebedzie jutro po­mar­twie siejutro po­mar­twie sie jutropo­mar­twie sie jutro 40sie jutro 40 latjutro 40 lat tak40 lat tak prze­zylamco bedzie jutro po­mar­twie siebedzie jutro po­mar­twie sie jutrojutro po­mar­twie sie jutro 40po­mar­twie sie jutro 40 latsie jutro 40 lat takjutro 40 lat tak prze­zylam

Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Od­po­wie­dzcie prze­mocą na prze­moc. Jeśli je­den z nas upad­nie dziś, pięciu prze­ciw­ników mu­si upaść jutro. -Eva Perón (Evita)
od­po­wie­dzcie-prze­mocą-na prze­moc-jeśli ­den-z nas-upad­nie-dziś-pięciu-prze­ciw­ników-mu­-upaść-jutro
I gdybym nawet wiedział, że jutro będzie koniec świata, zasadziłbym dziś swoje drzewko. -Hans Helmut Kirst
i-gdybym-nawet-wiedział-że-jutro-będzie-koniec-świata-zasadziłbym-dziś-swoje-drzewko
Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Utopia dziś, krew i kości jutro. -Wiktor Hugo
nic-nie-tworzy-przyszłoś-tak-jak-marzenia-utopia-dziś-krew-i-koś-jutro