Dzisiaj jesteś starszy niż wczoraj, czy lepszy?


dzisiaj-jesteś-starszy-ż-wczoraj-czy-lepszy
anonimdzisiajjesteśstarszyniżwczorajczylepszydzisiaj jesteśjesteś starszystarszy niżniż wczorajczy lepszydzisiaj jesteś starszyjesteś starszy niżstarszy niż wczorajdzisiaj jesteś starszy niżjesteś starszy niż wczorajdzisiaj jesteś starszy niż wczoraj

Dzisiaj jest uczniem wczoraj.Co masz zrobić JUTRO Zrob WCZORAJ... A najpoźniej DZISIAJ!Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro.Lepszy prostak niż niedouczony.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu.