Dzisiejsi ludzie są głodni miłości, która jest jedyną odpowiedzią na samotność i wielkie ubóstwo.


dzisiejsi-ludzie-są-głodni-miłoś-która-jest-jedyną-odpowiedzią-na-samotność-i-wielkie-ubóstwo
matka teresa z kalkutydzisiejsiludziegłodnimiłościktórajestjedynąodpowiedziąnasamotnośćwielkieubóstwodzisiejsi ludzieludzie sąsą głodnigłodni miłościktóra jestjest jedynąjedyną odpowiedziąodpowiedzią nana samotnośćsamotność ii wielkiewielkie ubóstwodzisiejsi ludzie sąludzie są głodnisą głodni miłościktóra jest jedynąjest jedyną odpowiedziąjedyną odpowiedzią naodpowiedzią na samotnośćna samotność isamotność i wielkiei wielkie ubóstwodzisiejsi ludzie są głodniludzie są głodni miłościktóra jest jedyną odpowiedziąjest jedyną odpowiedzią najedyną odpowiedzią na samotnośćodpowiedzią na samotność ina samotność i wielkiesamotność i wielkie ubóstwodzisiejsi ludzie są głodni miłościktóra jest jedyną odpowiedzią najest jedyną odpowiedzią na samotnośćjedyną odpowiedzią na samotność iodpowiedzią na samotność i wielkiena samotność i wielkie ubóstwo

Miłość jest jedyną rozumną i zadowalającą odpowiedzią na problemy ludzkiej egzystencji.Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Śmiałość kobiety, która upiera się przy swej miłości, jest jedyną rzeczą godną największego podziwu na tym świecie.Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę.