Dziura jest tam, gdzie niczego nie ma. Dziura jest wiecznym kompanem nie-dziury. Dziura osobno nie występuje.


dziura-jest-tam-gdzie-niczego-nie-dziura-jest-wiecznym-kompanem-nie-dziury-dziura-osobno-nie-występuje
kurt tucholskydziurajesttamgdzieniczegoniewiecznymkompanemniedziuryosobnowystępujedziura jestjest tamgdzie niczegoniczego nienie madziura jestjest wiecznymwiecznym kompanemdziura osobnoosobno nienie występujedziura jest tamgdzie niczego nieniczego nie madziura jest wiecznymjest wiecznym kompanemdziura osobno nieosobno nie występujegdzie niczego nie madziura jest wiecznym kompanemdziura osobno nie występuje

Żar­ty żartami Zaczną się dziura­we żarty Żar­to­wał ka­wał nażarty Z dziury ementalera Której żart już teraz Był po­ważnie rdzą przeżarty. -awatar
Żar­ty-żartami-zaczną ę-dziura­we-żarty-Żar­to­wał-ka­wał-nażarty-z-dziury-ementalera-której-żart-już-teraz-był-po­ważnie-rdzą
Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim
jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna. -Sylvana Carmen
tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje. -Jeanette Winterson
dziura-w moim-ser­cu- twój-kształt-i nikt-in­ny-do niej-nie pasuje