Dziura jest tam, gdzie niczego nie ma. Dziura jest wiecznym kompanem nie-dziury. Dziura osobno nie występuje.


dziura-jest-tam-gdzie-niczego-nie-dziura-jest-wiecznym-kompanem-nie-dziury-dziura-osobno-nie-występuje
kurt tucholskydziurajesttamgdzieniczegoniewiecznymkompanemniedziuryosobnowystępujedziura jestjest tamgdzie niczegoniczego nienie madziura jestjest wiecznymwiecznym kompanemdziura osobnoosobno nienie występujedziura jest tamgdzie niczego nieniczego nie madziura jest wiecznymjest wiecznym kompanemdziura osobno nieosobno nie występujegdzie niczego nie madziura jest wiecznym kompanemdziura osobno nie występuje

Żar­ty żartami Zaczną się dziura­we żarty Żar­to­wał ka­wał nażarty Z dziury ementalera Której żart już teraz Był po­ważnie rdzą przeżarty.Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie.Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna.Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją.Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje.Mu­zyka dziura­wi niebo.