Dziwna bowiem jest natura ludzka; im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od innych.


dziwna-bowiem-jest-natura-ludzka-im-mniej-sami-mamy-skłonnoś-do-męczeństwa-tym-natarczywiej-żądamy-go-od-innych
bolesław prusdziwnabowiemjestnaturaludzkaimmniejsamimamyskłonnościdomęczeństwatymnatarczywiejżądamygoodinnychdziwna bowiembowiem jestjest naturanatura ludzkaim mniejmniej samisami mamymamy skłonnościskłonności dodo męczeństwatym natarczywiejnatarczywiej żądamyżądamy gogo odod innychdziwna bowiem jestbowiem jest naturajest natura ludzkaim mniej samimniej sami mamysami mamy skłonnościmamy skłonności doskłonności do męczeństwatym natarczywiej żądamynatarczywiej żądamy gożądamy go odgo od innychdziwna bowiem jest naturabowiem jest natura ludzkaim mniej sami mamymniej sami mamy skłonnościsami mamy skłonności domamy skłonności do męczeństwatym natarczywiej żądamy gonatarczywiej żądamy go odżądamy go od innychdziwna bowiem jest natura ludzkaim mniej sami mamy skłonnościmniej sami mamy skłonności dosami mamy skłonności do męczeństwatym natarczywiej żądamy go odnatarczywiej żądamy go od innych

Szczęście w większym stopniu zależy od ogólnej skłonności rozumu i serca do odczuwania szczęścia, jakiego natura ludzka może nam użyczyć, niż od mnogości jakichś szczęśliwych chwil w życiu.Dziwna rzecz: im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali.Natura ludzka nie lubi przeciwieństw, ale jest symetryczna.Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności!W tym, w czym sami grzeszymy, jesteśmy najbardziej surowi dla innych.Nic w tym dziwnego, że ludzie, którzy mają zbyt wielkie o sobie mniemanie, budzą taką niechęć: niewielka jest bowiem różnica między nadmiernym zadufaniem w sobie i wielką pogardą dla innych.