Dziwne, jak zbliżenie może oddalić, a oddalenie zbliżyć.


dziwne-jak-zbliżenie-może-oddalić-a-oddalenie-zbliżyć
stefan garczyńskidziwnejakzbliżeniemożeoddalićoddaleniezbliżyćjak zbliżeniezbliżenie możemoże oddalićoddalenie zbliżyćjak zbliżenie możezbliżenie może oddalića oddalenie zbliżyćjak zbliżenie może oddalić

Jes­teś piękna jak niebo i jak ono urzekasz A zbliżyć się do ciebie to jak­by do nieba zbliżyć - można zamarznąć Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa.To dziwne, jak okrutni są porządni ludzie.Śmierć to taka powaga, obcość i oddalenie bezpowrotne.To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność.To dziwne, jak trudno wywołać echo w najbardziej pustych głowach.