Dziwne - pies nie wie, że nie wolno wznosić antyrządowych okrzyków, a jednak ich nie wznosi.


dziwne-pies-nie-wie-że-nie-wolno-wznosić-antyrządowych-okrzyków-a-jednak-ich-nie-wznosi
stanisław jerzy lecdziwnepiesniewieżewolnowznosićantyrządowychokrzykówjednakichwznosidziwnepiespies nienie wieże nienie wolnowolno wznosićwznosić antyrządowychantyrządowych okrzykówjednak ichich nienie wznosipies niepies nie wieże nie wolnonie wolno wznosićwolno wznosić antyrządowychwznosić antyrządowych okrzykówa jednak ichjednak ich nieich nie wznosipies nie wieże nie wolno wznosićnie wolno wznosić antyrządowychwolno wznosić antyrządowych okrzykówa jednak ich niejednak ich nie wznosiże nie wolno wznosić antyrządowychnie wolno wznosić antyrządowych okrzykówa jednak ich nie wznosi

Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa.Taki pies, co umiera i wie, że umiera i potrafi powiedzieć, że wie, że umiera jak pies - to właśnie człowiek.Miłość jest jak piękny ptak, którego chciałoby się złapać - nie wolno go jednak przy tym zranić.Może po to, aby otrzymać wszystko, nie wolno niczego żądać, może należy tylko patrzeć jak żyje drzewo, ptak, czuły pies, podejrzliwy kot, przyjaciel, dziecko?Liryka, to rozwinięcie okrzyku. Nie można powstrzymać się od okrzyków.Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.