Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa.


dziwne-uczucie-miłość-nie-może-ę-zrodzić-bez-szacunku-a-jednak-go-przeżywa
stephanie - felicite de genlisdziwneuczuciemiłośćniemożesięzrodzićbezszacunkujednakgoprzeżywadziwne uczucieuczucie tata miłośćmiłośćnienie możemoże sięsię zrodzićzrodzić bezbez szacunkujednak gogo przeżywadziwne uczucie tauczucie ta miłośćta miłośćnie możenie może sięmoże się zrodzićsię zrodzić bezzrodzić bez szacunkua jednak gojednak go przeżywadziwne uczucie ta miłośćuczucie ta miłośćnie może sięnie może się zrodzićmoże się zrodzić bezsię zrodzić bez szacunkua jednak go przeżywadziwne uczucie ta miłośćnie może się zrodzićnie może się zrodzić bezmoże się zrodzić bez szacunku

Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd.Dziewczyna zaś nie zdawała sobie sprawy, że pierwszy stosunek może obudzić w niej głód seksualny. O tym dziewczętom na ogół się nie mówi, prawdą jednak jest, że nowo powstała potrzeba seksualna jest trudna do opanowania, szczególnie dla kogoś, kto nie umie sobą kierować. Stąd może się zrodzić późniejsza tendencja przechodzenia z rąk do rąk , szukania coraz nowych doznań. Dlatego chłopiec, który jest tym pierwszym bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Dziewczyna zaś, która dla zabawy, lekkomyślnie podnieca chłopca, potem zaś umyka bojąc się samego aktu - również bywa odpowiedzialna za zdarzające się wcale nie tak rzadko wypaczenia w życiu seksualnym młodego mężczyzny .Dziwne - pies nie wie, że nie wolno wznosić antyrządowych okrzyków, a jednak ich nie wznosi.Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste.Głupota może istnieć i bez pychy, nie ma jednak pychy bez głupoty.Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca.