Echo: Ma własne zdanie na zawołanie.


echo-ma-własne-zdanie-na-zawołanie
jan sztaudyngerechowłasnezdanienazawołaniema własnewłasne zdaniezdanie nana zawołaniema własne zdaniewłasne zdanie nazdanie na zawołaniema własne zdanie nawłasne zdanie na zawołaniema własne zdanie na zawołanie

Ma własne zdanie na zawołanie.W wolnym kraju każdy może wyrażać własne zdanie i nikt nie musi tego słuchać.Opinia publiczna to zdanie ludzi, których normalnie nikt o zdanie nie pyta.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie.jeszcze nie wiem czy zostać na stałe na odejście i zat­rzeć sche­mat miłości szyb­szej niż noc kiedy jesz mi z ręki ciężki­mi wyrazami na zawołanie