Efekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka - ra­dość ser­ca ...


efekt-ek­spres­ji-uczuć-śpiewają­go-pta­ka- ra­dość-ser­ca
cykamefektek­spres­jiuczućśpiewające­gopta­ka ra­dośćser­caefekt ek­spres­jiek­spres­ji uczućuczuć śpiewające­gośpiewające­go pta­ka ra­dość ser­caser­caefekt ek­spres­ji uczućek­spres­ji uczuć śpiewające­gouczuć śpiewające­go pta­ka ra­dość ser­caefekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­goek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­kaefekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka

noc­ne po­wiet­rze śpiewające płomienie łuny w tańcu Na miarę uczuć Tęskne li­co tka ser­ca na białym płótnie. Za­pach Lwiej paszczy.Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.Jes­teś bo­gaty ale w ser­cu bied­ny dla­tego że uczuć nie da się wykupić.Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r.Życzenie zmęczonej ludzkości: wieczny odpoczynek. Pewnego dnia ma się dość. Przestaje się czekać na cokolwiek, na kogokolwiek. Najpierw ma się dość innych, a potem ma się dość siebie.