Egoizm jak tusza; im go masz więcej, tym bardziej przeszkadza cudzy.


egoizm-jak-tusza-im-go-masz-więcej-tym-bardziej-przeszkadza-cudzy
krecia pataczkównaegoizmjaktuszaimgomaszwięcejtymbardziejprzeszkadzacudzyegoizm jakjak tuszaim gogo maszmasz więcejtym bardziejbardziej przeszkadzaprzeszkadza cudzyegoizm jak tuszaim go maszgo masz więcejtym bardziej przeszkadzabardziej przeszkadza cudzyim go masz więcejtym bardziej przeszkadza cudzy

Narzekając na egoizm cudzy zwykle bronimy własnego.Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Na drodze życia spotykamy trzy główne przeszkody: własne winy, cudzy egoizm i złośliwe przypadki.W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy.Kobieta jest jak liść mięty: im więcej się go ugniata, tym bardziej pachnie.Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie.