Egzaminy napełniają lękiem każdego, nawet dobrze przygotowanego, ponieważ najgłupszy może zapytać o więcej, niż najmądrzejszy jest w stanie odpowiedzieć.


egzaminy-napełniają-lękiem-każdego-nawet-dobrze-przygotowanego-ponieważ-najgłupszy-może-zapytać-o-więcej-ż-najmądrzejszy-jest-w-stanie
charles caleb coltonegzaminynapełniająlękiemkażdegonawetdobrzeprzygotowanegoponieważnajgłupszymożezapytaćwięcejniżnajmądrzejszyjeststanieodpowiedziećegzaminy napełniająnapełniają lękiemlękiem każdegonawet dobrzedobrze przygotowanegoponieważ najgłupszynajgłupszy możemoże zapytaćzapytać oo więcejniż najmądrzejszynajmądrzejszy jestjest ww staniestanie odpowiedziećegzaminy napełniają lękiemnapełniają lękiem każdegonawet dobrze przygotowanegoponieważ najgłupszy możenajgłupszy może zapytaćmoże zapytać ozapytać o więcejniż najmądrzejszy jestnajmądrzejszy jest wjest w staniew stanie odpowiedzieć

Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć.Zdrowy rozsądek, jest to rzecz ze wszystkich na świecie najlepiej podzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej jest zadowolić, nie zwykli pragnąć go więcej, niż posiadają.Czasem krzyk może zdziałać więcej niż dobrze przygotowana teza.Sens życia ma coś wspólnego ze zrozumieniem, że istotą człowieczeństwa jest doskonała miłość. Przeżywanie naszego życia zgodnie z tą prawdą stanie się doświadczeniem każdego dnia jako cudu, a każdego czynu jako świętości.Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.(...) bo ja wiem czy jest znowu taka głęboka zawartość intelektualna? Ja myślę, że ja opowiadam historyjki, a państwo czasem w nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę.