Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy.


ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy
tom phippseksperttoczłowiekktórypopełniatylkopoważnebłędyktóry popełniapopełnia tylkotylko poważnepoważne błędyekspert to człowiekktóry popełnia tylkopopełnia tylko poważnetylko poważne błędyktóry popełnia tylko poważnepopełnia tylko poważne błędyktóry popełnia tylko poważne błędy

Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć.Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy.Ekspert to człwiek, który przestał myśleć - on wie.Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić.Kobieta zajmująca się pisaniem popełnia dwa błędy: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet.Tylko duchy poważne mają umysł pogodny.