Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy.


ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy
tom phippseksperttoczłowiekktórypopełniatylkopoważnebłędyktóry popełniapopełnia tylkotylko poważnepoważne błędyekspert to człowiekktóry popełnia tylkopopełnia tylko poważnetylko poważne błędyktóry popełnia tylko poważnepopełnia tylko poważne błędyktóry popełnia tylko poważne błędy

Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć. -James Joyce
człowiek-genialny-nie-popełnia-żadnych-omyłek-jego-błędy-są-dobrowolne-i-stają-ę-wrotami-odkryć
Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings
rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Ekspert to człwiek, który przestał myśleć - on wie. -Anonim
ekspert-to-człwiek-który-przestał-myść-on-wie
Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Kobieta zajmująca się pisaniem popełnia dwa błędy: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet. -George Sand
kobieta-zajmująca-ę-pisaniem-popełnia-dwa-błędy-zwiększa-ilość-książek-i-zmniejsza-ilość-kobiet
Tylko duchy poważne mają umysł pogodny. -Joseph Joubert
tylko-duchy-poważne-mają-umysł-pogodny