Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym.


ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
augustyn blocheksperttoktośktocorazwiększąwiedzęmniejszymzakresiewreszciewieabsolutniewszystkoniczymkto mama corazcoraz większąwiększą wiedzęwiedzę ww corazcoraz mniejszymmniejszym zakresieaż wreszciewreszcie wiewie absolutnieabsolutnie wszystkowszystko oo niczymekspert to ktośkto ma corazma coraz większącoraz większą wiedzęwiększą wiedzę wwiedzę w corazw coraz mniejszymcoraz mniejszym zakresieaż wreszcie wiewreszcie wie absolutniewie absolutnie wszystkoabsolutnie wszystko owszystko o niczymkto ma coraz większąma coraz większą wiedzęcoraz większą wiedzę wwiększą wiedzę w corazwiedzę w coraz mniejszymw coraz mniejszym zakresieaż wreszcie wie absolutniewreszcie wie absolutnie wszystkowie absolutnie wszystko oabsolutnie wszystko o niczymkto ma coraz większą wiedzęma coraz większą wiedzę wcoraz większą wiedzę w corazwiększą wiedzę w coraz mniejszymwiedzę w coraz mniejszym zakresieaż wreszcie wie absolutnie wszystkowreszcie wie absolutnie wszystko owie absolutnie wszystko o niczym

Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym.Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra.Jeśli wytniesz z siebie wszystko po kolei to któregoś dnia osiągniesz wolność absolutną, staniesz się niczym huragan El Nino, absolutnie wolny, absolutnie nieosiągalny, absolutnie nieprzewidywalny - ale przestaniesz być człowiekiem.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.