Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym.


ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
augustyn blocheksperttoktośktocorazwiększąwiedzęmniejszymzakresiewreszciewieabsolutniewszystkoniczymkto mama corazcoraz większąwiększą wiedzęwiedzę ww corazcoraz mniejszymmniejszym zakresieaż wreszciewreszcie wiewie absolutnieabsolutnie wszystkowszystko oo niczymekspert to ktośkto ma corazma coraz większącoraz większą wiedzęwiększą wiedzę wwiedzę w corazw coraz mniejszymcoraz mniejszym zakresieaż wreszcie wiewreszcie wie absolutniewie absolutnie wszystkoabsolutnie wszystko owszystko o niczymkto ma coraz większąma coraz większą wiedzęcoraz większą wiedzę wwiększą wiedzę w corazwiedzę w coraz mniejszymw coraz mniejszym zakresieaż wreszcie wie absolutniewreszcie wie absolutnie wszystkowie absolutnie wszystko oabsolutnie wszystko o niczymkto ma coraz większą wiedzęma coraz większą wiedzę wcoraz większą wiedzę w corazwiększą wiedzę w coraz mniejszymwiedzę w coraz mniejszym zakresieaż wreszcie wie absolutnie wszystkowreszcie wie absolutnie wszystko owie absolutnie wszystko o niczym

Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym. -Nicholas Butler
ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach