Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym.


ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
nicholas butlereksperttoktośktowiecorazwięcejwęższymzakresiekońcujużwszystkoniczymkto wiewie corazcoraz więcejwięcej ww corazcoraz węższymwęższym zakresiew końcukońcu wiewie jużjuż wszystkowszystko oo niczymekspert to ktośkto wie corazwie coraz więcejcoraz więcej wwięcej w corazw coraz węższymcoraz węższym zakresieaż w końcuw końcu wiekońcu wie jużwie już wszystkojuż wszystko owszystko o niczymkto wie coraz więcejwie coraz więcej wcoraz więcej w corazwięcej w coraz węższymw coraz węższym zakresieaż w końcu wiew końcu wie jużkońcu wie już wszystkowie już wszystko ojuż wszystko o niczymkto wie coraz więcej wwie coraz więcej w corazcoraz więcej w coraz węższymwięcej w coraz węższym zakresieaż w końcu wie jużw końcu wie już wszystkokońcu wie już wszystko owie już wszystko o niczym

Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym.Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych.Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi.