Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym.


ekspert-to-ktoś-kto-wie-coraz-więcej-w-coraz-węższym-zakresie-aż-w-końcu-wie-już-wszystko-o-niczym
nicholas butlereksperttoktośktowiecorazwięcejwęższymzakresiekońcujużwszystkoniczymkto wiewie corazcoraz więcejwięcej ww corazcoraz węższymwęższym zakresiew końcukońcu wiewie jużjuż wszystkowszystko oo niczymekspert to ktośkto wie corazwie coraz więcejcoraz więcej wwięcej w corazw coraz węższymcoraz węższym zakresieaż w końcuw końcu wiekońcu wie jużwie już wszystkojuż wszystko owszystko o niczymkto wie coraz więcejwie coraz więcej wcoraz więcej w corazwięcej w coraz węższymw coraz węższym zakresieaż w końcu wiew końcu wie jużkońcu wie już wszystkowie już wszystko ojuż wszystko o niczymkto wie coraz więcej wwie coraz więcej w corazcoraz więcej w coraz węższymwięcej w coraz węższym zakresieaż w końcu wie jużw końcu wie już wszystkokońcu wie już wszystko owie już wszystko o niczym

Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. -Augustyn Bloch
ekspert-to-ktoś-kto-coraz-większą-wiedzę-w-coraz-mniejszym-zakresie-aż-wreszcie-wie-absolutnie-wszystko-o-niczym
Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem. -Vaclav Havel
tragedią-współczesnego-człowieka-jest-nie-to-że-wie-on-coraz-więcej-o-sensie-swego-życia-lecz-że-coraz-mniej-zajmuje-ę-tym-pytaniem
Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku. -Josef Meinrad
postęp-oznacza-że-coraz-więcej-wiemy-i-coraz-mniej-mamy-z-tego-pożytku
Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach. -Stefan Kisielewski
coraz-więcej-rzeczy-rozumiem-lecz-coraz-trudniej-mi-przychodzi-wyrazić-to-w-słowach
Coraz lepiej leczy się choroby psychiczne, jest też coraz więcej chorych. -Anna Kowalska
coraz-lepiej-leczy-ę-choroby-psychiczne-jest-też-coraz-więcej-chorych
Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi. -Anonim
coraz-więcej-samochodów-coraz-mniej-ludzi