Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post.


elektryczność-i-para-zawierają-w-sobie-więcej-miłoś-do-ludzi-ż-czystość-seksualna-i-post
antoni czechowelektrycznośćparazawierająsobiewięcejmiłościdoludziniżczystośćseksualnapostelektryczność ii parapara zawierajązawierają ww sobiesobie więcejwięcej miłościmiłości dodo ludziniż czystośćczystość seksualnaseksualna ii postelektryczność i parai para zawierająpara zawierają wzawierają w sobiew sobie więcejsobie więcej miłościwięcej miłości domiłości do ludziniż czystość seksualnaczystość seksualna iseksualna i postelektryczność i para zawierająi para zawierają wpara zawierają w sobiezawierają w sobie więcejw sobie więcej miłościsobie więcej miłości dowięcej miłości do ludziniż czystość seksualna iczystość seksualna i postelektryczność i para zawierają wi para zawierają w sobiepara zawierają w sobie więcejzawierają w sobie więcej miłościw sobie więcej miłości dosobie więcej miłości do ludziniż czystość seksualna i post

Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.Większość ludzi potrzebuje więcej miłości niż na nią zasługuje.Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści.Prawdziwa czystość uzdalnia do miłości.W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości.