Elita... kon­struk­cja lita.


elita-kon­struk­cja-lita
kapitanelitakon­struk­cjalitaelita kon­struk­cjakon­struk­cja litaelita kon­struk­cja lita

Każda kon­sekwen­cja to lek­cja, dzięki nim widzę sens również w błędach . -matt18
każda-kon­sekwen­cja-to lek­cja-dzięki-nim-widzę-sens-również-w błędach
O kon­struk­tywnym mil­cze­niu: Wyższa for­ma komunikacji. -Marcin Kossek
o kon­struk­tywnym-mil­cze­niu-wyższa-for­-komunikacji
Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu. -Henry Wadsworth Longfellow
wszys­cy-jes­teśmy-kon­struk­to­rami-włas­ne­go-lo­su-żyjący­mi-w ścianach-czasu
Gdy na­ruszy się de­likatną kon­struk­cję dziec­ka, jak do­rośnie na­dal będzie bu­dowało tyl­ko dom­ki z kart... -Papillondenuit
gdy-na­ruszy ę-de­likatną-kon­struk­cję-dziec­ka-jak do­rośnie-na­dal-będzie-bu­dowało-tyl­ko-dom­ki-z kart