Entuzjazm bez rozumu jest niebezpieczny i bezużyteczny.


entuzjazm-bez-rozumu-jest-niebezpieczny-i-bezużyteczny
novalisentuzjazmbezrozumujestniebezpiecznybezużytecznyentuzjazm bezbez rozumurozumu jestjest niebezpiecznyniebezpieczny ii bezużytecznyentuzjazm bez rozumubez rozumu jestrozumu jest niebezpiecznyjest niebezpieczny iniebezpieczny i bezużytecznyentuzjazm bez rozumu jestbez rozumu jest niebezpiecznyrozumu jest niebezpieczny ijest niebezpieczny i bezużytecznyentuzjazm bez rozumu jest niebezpiecznybez rozumu jest niebezpieczny irozumu jest niebezpieczny i bezużyteczny

Entuzjazm to delirium rozumu.Każdy człowiek, który dba tylko o jedną rzecz jest niebezpieczny.Bez krzty wiedzy, Bez tła rozumu, ide przed siebie, tak mówi me Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm.Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także.Tak długo jak jesteśmy kochani, jesteśmy niezastąpieni; i żaden człowiek nie jest bezużyteczny, jeśli ma przyjaciela.