Entuzjazm nie zawsze przemawia za tym, kto go wzbudza, ale zawsze za tym, kto go odczuwa.


entuzjazm-nie-zawsze-przemawia-za-tym-kto-go-wzbudza-ale-zawsze-za-tym-kto-go-odczuwa
marie von ebner - eschenbachentuzjazmniezawszeprzemawiazatymktogowzbudzaaleodczuwaentuzjazm nienie zawszezawsze przemawiaprzemawia zaza tymkto gogo wzbudzaale zawszezawsze zaza tymkto gogo odczuwaentuzjazm nie zawszenie zawsze przemawiazawsze przemawia zaprzemawia za tymkto go wzbudzaale zawsze zazawsze za tymkto go odczuwaentuzjazm nie zawsze przemawianie zawsze przemawia zazawsze przemawia za tymale zawsze za tymentuzjazm nie zawsze przemawia zanie zawsze przemawia za tym

Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.Historyk nie zawsze jest zwróconym w przeszłość prorokiem, ale dziennikarz jest zawsze tym, który później wszystko wpierw wiedział.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.