Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają.


epoki-lubią-rozprawiać-na-temat-cnót-których-nie-posiadają
gotthold ephraim lessingepokilubiąrozprawiaćnatematcnótktórychnieposiadająepoki lubiąlubią rozprawiaćrozprawiać nana temattemat cnótktórych nienie posiadająepoki lubią rozprawiaćlubią rozprawiać narozprawiać na tematna temat cnótktórych nie posiadająepoki lubią rozprawiać nalubią rozprawiać na tematrozprawiać na temat cnótepoki lubią rozprawiać na tematlubią rozprawiać na temat cnót

Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć. -Winston Churchill
jest-niewiele-cnót-których-polacy-nie-posiadają-i-niewiele-pomyłek-których-udało-im-ę-uniknąć
Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają
Najgorszą stroną sławy wielkich ludzi jest fakt, że na ich temat wolno rozprawiać byle idioci. -Anonim
najgorszą-stroną-sławy-wielkich-ludzi-jest-fakt-że-na-ich-temat-wolno-rozprawiać-byle-idioci
Nie żal epoki królów, ale szkoda epoki mądrych błaznów. -Zbigniew Waydyk
nie-żal-epoki-królów-ale-szkoda-epoki-mądrych-błaznów
Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-są-bezlitosne-wobec-ludzi-których-nie-lubią
Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać. -Mikołaj Gomez Davilla
nadchodzą-znowu-epoki-w-których-przeżyje-tylko-to-co-umie-pełzać