Epoki tworzy archeologia.


epoki-tworzy-archeologia
stanisław jerzy lecepokitworzyarcheologiaepoki tworzytworzy archeologiaepoki tworzy archeologia

Nie żal epoki królów, ale szkoda epoki mądrych błaznów.Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu.Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da.Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie.Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.