Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.


eros-był-zawsze-bratem-śmierci-a-jego-strzały-zawsze-były-zatrute
mieczysław jastrunerosbyłzawszebratemśmiercijegostrzałybyłyzatruteeros byłbył zawszezawsze bratembratem śmiercijego strzałystrzały zawszezawsze byłybyły zatruteeros był zawszebył zawsze bratemzawsze bratem śmiercia jego strzałyjego strzały zawszestrzały zawsze byłyzawsze były zatruteeros był zawsze bratembył zawsze bratem śmiercia jego strzały zawszejego strzały zawsze byłystrzały zawsze były zatruteeros był zawsze bratem śmiercia jego strzały zawsze byłyjego strzały zawsze były zatrute

Przyjaciel kocha zawsze: jest bratem w niepowodzeniach. -Anonim
przyjaciel-kocha-zawsze-jest-bratem-w-niepowodzeniach
Mąż powinien wiedzieć zawsze, co ma jego żona, bo ona sama wie zawsze dobrze, czego nie ma. -Honore de Balzac
mąż-powinien-wiedzieć-zawsze-co-jego-żona-bo-ona-sama-wie-zawsze-dobrze-czego-nie
Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnuk -Abraham Lincoln
nie-wiem-kim-był-mój-pradziadek-o-wiele-więcej-starania-i-uwagi-poświęcałem-zawsze-temu-kim-będzie-jego-prawnuk
Paragrafy były zawsze dźwignią ucisku. -Jan Fedorowicz
paragrafy-były-zawsze-dźwignią-ucisku
Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalania namiętności. -Andre Maurois
rocznice-były-zawsze-terenem-bardzo-podatnym-do-rozpalania-namiętnoś