Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.


eros-był-zawsze-bratem-śmierci-a-jego-strzały-zawsze-były-zatrute
mieczysław jastrunerosbyłzawszebratemśmiercijegostrzałybyłyzatruteeros byłbył zawszezawsze bratembratem śmiercijego strzałystrzały zawszezawsze byłybyły zatruteeros był zawszebył zawsze bratemzawsze bratem śmiercia jego strzałyjego strzały zawszestrzały zawsze byłyzawsze były zatruteeros był zawsze bratembył zawsze bratem śmiercia jego strzały zawszejego strzały zawsze byłystrzały zawsze były zatruteeros był zawsze bratem śmiercia jego strzały zawsze byłyjego strzały zawsze były zatrute

Przyjaciel kocha zawsze: jest bratem w niepowodzeniach.Pragnę Cię! Two­jego dotyku. Two­jego ciepła. Two­jego łobu­zer­skiego uśmiechu. Two­jej is­kry w oczach kiedy się na mnie patrzysz. Two­jej bar­wy głosu na­dającej rytm naszym sercom. Two­jej energii, która nam zaw­sze i wszędzie towarzyszyła. Two­jej obecności. Two­jego ciała. Chwi­li rozkoszy. Namiętności. Cza­su, który razem spędzaliśmy. Chcę, abyś tu był. Teraz. Zaraz. Zawsze. Na zawsze. Przy mnie. Ze mną. Nie pot­rze­ba cza­su na rozmyślanie. Pod­daj się chwili. Od­daj jej w całości. Potrafisz. Prze­cież zaw­sze, do wszystkiego jes­teś pierwszy. Czyż nie? Więc przyjdź. Usiądź. Przytul. Pocałuj. Bądź. Niech ta chwila trwa... ...na zawsze Mąż powinien wiedzieć zawsze, co ma jego żona, bo ona sama wie zawsze dobrze, czego nie ma.Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnukParagrafy były zawsze dźwignią ucisku.Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalania namiętności.