Erotoman! ... w ta­kie upały marzy o Lon­dy­nie... An­giel­ki są ta­kie chłodne...


erotoman-w ­kie-upały-marzy-o lon­dy­nie-an­giel­ki są ­kie-chłodne
irracjaerotomanw ta­kieupałymarzyo lon­dy­niean­giel­ki są ta­kiechłodnew ta­kiew ta­kie upałyupały marzymarzy o lon­dy­nieo lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kiean­giel­ki są ta­kie chłodnew ta­kie upaływ ta­kie upały marzyupały marzy o lon­dy­niemarzy o lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kieo lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kie chłodnew ta­kie upały marzyw ta­kie upały marzy o lon­dy­nieupały marzy o lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kiemarzy o lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kie chłodnew ta­kie upały marzy o lon­dy­niew ta­kie upały marzy o lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kieupały marzy o lon­dy­nie an­giel­ki są ta­kie chłodne

W ta­kie upały Ser­ca nie chcą się tulić. Chodzą na lody. -PINGWINIOWATY
w ­kie-upały-ser­ca-nie chcą ę-tulić-chodzą-na lody
On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
on pożądał-ona-też-on-był-ba­lon-ona-jeż-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
Czuję się jak piórko. Ta­kie wol­ne, ta­kie lek­kie. Wiatr mnie niesie pod chmurami. Żyję chwilą, bo za­raz może przes­tać wiać dob­ry wiatr i spadnę na ziemię. -Aleksandra_Czarna
czuję ę-jak piórko-ta­kie-wol­ne-­kie-lek­kie-wiatr-mnie-niesie-pod-chmurami-Żyję-chwilą-bo za­raz-może-przes­ć-wiać-dob­ry
Nie lu­bię słoni. Ta­kie sil­ne, a ta­kie potulne. -Charles Chaplin
nie-lu­bię-słoni-ta­kie sil­ne-a ­kie-potulne
Każdy ko­lej­ny dzień zbliża i od­da­la nas tak sa­mo Nic już nie jest ta­kie ja­kie powinno  -samothnick
każdy-ko­lej­ny-dzień-zbliża-i od­da­-nas-tak-­mo-nic-już-nie jest ­kie-ja­kie-powinno 
Wy­baczcie mi, ludzie, jeśli w tych pieśniach dałem tak mało, ze nie ta­kie niosę pieśni, ja­kie by nieść należało... -Konstanty Ildefons Gałczyński
wy­baczcie-mi-ludzie-śli-w-tych-pieśniach-dałem-tak-ło-ze-nie ­kie-niosę-pieś-ja­kie-by nieść-należało