Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo.


ewolucja-to-nie-ła-ale-proces-nie-przyczyna-ale-prawo
john morleyewolucjatoniesiłaaleprocesnieprzyczynaprawonie siłaale procesnie przyczynaprzyczyna aleale prawoewolucja to nienie przyczyna aleprzyczyna ale prawoewolucja to nie siłanie przyczyna ale prawo

Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski
siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać
Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
droga-zbawienia-prowadzi-tylko-przez-męczeństwo-to-smutne-prawo-tego-świata-ale-jednak-prawo-męczeństwo-poniżenia-jest-najgorszym-z
Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedną rundę, ale wiem, że wygrasz mecz. -H. Jackson Brown
Życie-daje-ci-bolesne-nauczki-ale-to-ze-stawiania-czoła-przeciwieństwom-losu-bierze-ę-ła-może-przegrałeś-jedną-rundę-ale-wiem-że-wygrasz
Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem. -Paul Ricoeur
ból-może-być-przyczyną-cierpienia-ale-nie-jest-cierpieniem-cierpienie-jest-bowiem-uczuciem-i-wrażeniem
Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią. -Waldemar Łysiak
ludzie-nic-nie-rozumiejący-ale-mający-prawo-głosu-są-w-każdym-społeczeństwie-wielką-armią