Fa­la miłości. Fa­la radości. Odpływam w nicości. Nie ma namiętności. Słońcem kochana, Księżycem wołana, ciszą zalana:


fa­-miłoś-fa­-radoś-odpływam-w nicoś-nie- namiętnoś-słońcem-kochana-księżycem-wołana-ciszą-zalana-sa­-sama-tonąc-w ciemnoś
mistrzynipiórafa­lamiłościradościodpływamw nicościniema namiętnościsłońcemkochanaksiężycemwołanaciszązalanasa­masamatonącw ciemnościnieszu­kamjasnościpus­tewnętrznościtaknamiętnościcier­pieniuoddanacier­pieniemzabijanara­dościratowanaleczsa­matwadamafa­la miłościfa­la radościodpływam w nicościnie ma namiętnościsłońcem kochanaksiężycem wołanaciszą zalanatonąc w ciemnościnie szu­kamszu­kam jasnościpus­te wnętrznościlecz sa­masa­ma twatwa damanie szu­kam jasnościlecz sa­ma twasa­ma twa dama

Miłość rodzi się wte­dy, gdy bra­tasz się z cier­pieniem, nie tyl­ko umiesz je zno­sić, lecz go nie unikasz. -Mikołaj Gogol
miłość-rodzi ę-wte­dy-gdy-bra­tasz ę-z cier­pieniem-nie tyl­ko-umiesz- zno­ć-lecz-go nie unikasz
Gdy cier­pisz, cier­pię wraz z tobą. Cho­ciaż to wszys­tko nie mu­si oz­naczać miłości. -Margit Sandemo
gdy-cier­pisz-cier­pię-wraz-z tobą-cho­ciaż to wszys­tko-nie mu­-oz­naczać-miłoś
Wspólno­ta w nie­szczęsciu i cier­pieniu przy­ciągnęła ich do siebie jak mag­nes. Zaczęło się od po­kusy, a gdy­by tak wszys­tko rzu­cić i uciec. -Harlan Coben
wspólno­-w nie­szczęsciu-i cier­pieniu-przy­ągnęła-ich-do siebie-jak mag­nes-zaczęło ę-od po­kusy-a gdy­by-tak-wszys­tko