fałsz idzie za fałszem 


fałsz-idzie-za fałszem 
intrygafałszidzieza fałszem fałsz idzieidzie za fałszem fałsz idzie za fałszem 

Zarówno prawdą jak i fałszem można przejść cały świat, ale prawdą można wrócić, a fałszem nie.Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.O al­truiz­mie: Fałsz po­lany lukrem.Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi.