Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści 


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-od praw­dzi­wej-nienawiś 
muzyczkafałszy­wamiłośćjest gor­szaod praw­dzi­wejnienawiści fałszy­wa miłośćmiłość jest gor­szajest gor­sza od praw­dzi­wejod praw­dzi­wej nienawiści fałszy­wa miłość jest gor­szamiłość jest gor­sza od praw­dzi­wejjest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wejmiłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści 

Fałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść.czy is­tnieje fałszy­wa praw­da ? tak ! -> sza­tan ją stosuje fałszy­wa praw­da = kłam­stwo ! ow­szem, jest to: fałszy­wa po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.obojętność jest gor­sza od nienawiści