Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszym ze wszystkich kłamstw.


fałszywa-skromność-jest-najprzyzwoitszym-ze-wszystkich-kłamstw
chamfortfałszywaskromnośćjestnajprzyzwoitszymzewszystkichkłamstwfałszywa skromnośćskromność jestjest najprzyzwoitszymnajprzyzwoitszym zeze wszystkichwszystkich kłamstwfałszywa skromność jestskromność jest najprzyzwoitszymjest najprzyzwoitszym zenajprzyzwoitszym ze wszystkichze wszystkich kłamstwfałszywa skromność jest najprzyzwoitszymskromność jest najprzyzwoitszym zejest najprzyzwoitszym ze wszystkichnajprzyzwoitszym ze wszystkich kłamstwfałszywa skromność jest najprzyzwoitszym zeskromność jest najprzyzwoitszym ze wszystkichjest najprzyzwoitszym ze wszystkich kłamstw

Fałszywa skromność jest najprzyzwoitszym z kłamstw.Fałszywa skromność to wyrafinowana próżność.Skromność jest czasem przesadzoną dumą.Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie.Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków.Fałszywa miłość jest gorsza niż prawdziwa nienawiść.