Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo.


faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
jodi picoultfaktównie możnauni­ces­twić– możnaje tyl­koprze­mil­czećmil­cze­nie zaśto nicin­ne­gojak cichekłamstwofaktów nie możnanie można uni­ces­twićuni­ces­twić – można– można je tyl­koje tyl­ko prze­mil­czećmil­cze­nie zaś to nicto nic in­ne­goin­ne­go jak cichejak ciche kłamstwofaktów nie można uni­ces­twićnie można uni­ces­twić – możnauni­ces­twić – można je tyl­ko– można je tyl­ko prze­mil­czećmil­cze­nie zaś to nic in­ne­goto nic in­ne­go jak cichein­ne­go jak ciche kłamstwofaktów nie można uni­ces­twić – możnanie można uni­ces­twić – można je tyl­kouni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czećmil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak cicheto nic in­ne­go jak ciche kłamstwofaktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­konie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czećmil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo

Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić
Siebie można prze­mil­czeć, także - przecze­kać, a na­wet - przeżyć. Tyl­ko nie - zrozumieć. -Władysław Grzeszczyk
siebie-można-prze­mil­czeć-także- przecze­kać-a na­wet- przeżyć-tyl­ko nie - zrozumieć
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Mil­cze­niem można często więcej po­wie­dzieć niż słowa­mi pod wa­run­kiem, że 
mil­cze­niem-można-często-więcej-po­wie­dzieć-ż-słowa­mi-pod-wa­run­kiem-że mówiący-i słuchający-mil­czą-w tym-­mym-języku