Fan­tastyczny dzień Ten czas zat­rzy­mał się w nas Nieodgadniony K.A.Sz.  19.07.2015r.


fan­tastyczny-dzień-ten-czas-zat­rzy­ł ę-w nas-nieodgadniony-kasz- 19072015r
crisfan­tastycznydzieńtenczaszat­rzy­mał sięw nasnieodgadnionykasz 19072015rfan­tastyczny dzieńdzień tenten czasczas zat­rzy­mał sięzat­rzy­mał się w nasw nas nieodgadnionyfan­tastyczny dzień tendzień ten czasten czas zat­rzy­mał sięczas zat­rzy­mał się w naszat­rzy­mał się w nas nieodgadnionyfan­tastyczny dzień ten czasdzień ten czas zat­rzy­mał sięten czas zat­rzy­mał się w nasczas zat­rzy­mał się w nas nieodgadnionyfan­tastyczny dzień ten czas zat­rzy­mał siędzień ten czas zat­rzy­mał się w nasten czas zat­rzy­mał się w nas nieodgadniony

Zat­rzy­mał się czas Se­kun­dy ukojenia Zadowolenie 13.03.2015. றiℓℓ...Chciałabym, by czas się zat­rzy­mał, bym nig­dy Was nie mogła stracić...Wszys­tko się zat­rzy­mało . Moj mózg się zat­rzy­mał . Mo­ze to świat się skończył ? A przy­naj­mniej mój świat .Czas się zat­rzy­mał na tej łące Nad na­mi tańczą ważki splecione I tyl­ko trochę pok­rzy­wa piecze Sto­py wędrówką umęczone Chab­ry błęki­tem swoim kuszą By chwilkę przy nich po­leżeć, pomarzyć W cu­dow­nym błęki­cie się zanurzyć I chwi­li od­dać się odważyć. Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.