Fantastami nazywa się często ludzi, których zegar się spieszy. Widzą wszystko nieco wcześniej.


fantastami-nazywa-ę-często-ludzi-których-zegar-ę-spieszy-widzą-wszystko-nieco-wcześniej
anitafantastaminazywasięczęstoludziktórychzegarspieszywidząwszystkoniecowcześniejfantastami nazywanazywa sięsię częstoczęsto ludziktórych zegarzegar sięsię spieszywidzą wszystkowszystko nieconieco wcześniejfantastami nazywa sięnazywa się częstosię często ludziktórych zegar sięzegar się spieszywidzą wszystko niecowszystko nieco wcześniejfantastami nazywa się częstonazywa się często ludziktórych zegar się spieszywidzą wszystko nieco wcześniejfantastami nazywa się często ludzi

Wszystko spieszy się do nicości.Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości.