Farbuje się włosy na starość! W młodości je się barwi.


farbuje-ę-włosy-na-starość-w-młodoś-ę-barwi
krecia pataczkównafarbujesięwłosynastarośćmłodościbarwifarbuje sięsię włosywłosy nana starośćw młodościmłodości jesię barwifarbuje się włosysię włosy nawłosy na starośćw młodości jemłodości je sięje się barwifarbuje się włosy nasię włosy na starośćw młodości je sięmłodości je się barwifarbuje się włosy na starośćw młodości je się barwi

Na starość dopiero dowiadujesz się, że Młodości zarzuca się często, że wierzy, iż świat zaczyna się dopiero od niej; ale starość wierzy jeszcze częściej, iż świat kończy się razem z nią.Pra­ca w młodości owo­cuje na starość.W młodości szukamy wierzchołków, na starość - korzeni.Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem.W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście.