Fi­lozo­fia jest sztuką życia.


fi­lozo­fia-jest sztuką-życia
cyceronfi­lozo­fiajest sztukążyciafi­lozo­fia jest sztukąjest sztuką życiafi­lozo­fia jest sztuką życia

Fi­lozo­fia jest up­rawą ducha. -Cyceron
fi­lozo­fia-jest up­rawą-ducha
Poez­ja z krop­li ro­sy czy­ni diament, a fi­lozo­fia uka­zuje, że to jest złudzenie. -Ludwig Andreas Feuerbach
poez­ja-z krop­li-ro­sy-czy­-diament-a fi­lozo­fia-uka­zuje-że to jest złudzenie
Fi­lozo­fia to dy­namit do roz­sadza­nia empirii. -Henryk Elzenberg
fi­lozo­fia-to dy­namit-do roz­sadza­nia-empirii
Fi­lozo­fia przys­to­sowa­na do chwi­li sta­je się chwilozofią. -Tadeusz Kotarbiński
fi­lozo­fia-przys­to­sowa­na-do chwi­li-sta­ ę-chwilozofią
Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia