Fik­cja jest tym dla do­rosłego człowieka czym za­bawa dla dziecka.


fik­cja-jest tym-dla-do­rosłego-człowieka-czym-za­bawa-dla-dziecka
robert louis stevensonfik­cjajest tymdlado­rosłegoczłowiekaczymza­bawadzieckafik­cja jest tymjest tym dladla do­rosłegodo­rosłego człowiekaczłowieka czymczym za­bawaza­bawa dladla dzieckafik­cja jest tym dlajest tym dla do­rosłegodla do­rosłego człowiekado­rosłego człowieka czymczłowieka czym za­bawaczym za­bawa dlaza­bawa dla dzieckafik­cja jest tym dla do­rosłegojest tym dla do­rosłego człowiekadla do­rosłego człowieka czymdo­rosłego człowieka czym za­bawaczłowieka czym za­bawa dlaczym za­bawa dla dzieckafik­cja jest tym dla do­rosłego człowiekajest tym dla do­rosłego człowieka czymdla do­rosłego człowieka czym za­bawado­rosłego człowieka czym za­bawa dlaczłowieka czym za­bawa dla dziecka

Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka.Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie.Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi.Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi.