Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia.


filmy-mówione-możecie-napisać-że-ich-nie-cierpię-one-zniweczą-najstarszą-sztukę-świata-sztukę-pantomimy-one-unicestwią-wielkie-piękno
charles chaplinfilmymówionemożecienapisaćżeichniecierpięonezniwecząnajstarsząsztukęświatapantomimyunicestwiąwielkiepięknomilczeniafilmy mówionemożecie napisaćże ichich nienie cierpięone zniweczązniweczą najstarsząnajstarszą sztukęsztukę światasztukę pantomimyone unicestwiąunicestwią wielkiewielkie pięknopiękno milczeniaże ich nieich nie cierpięone zniweczą najstarszązniweczą najstarszą sztukęnajstarszą sztukę świataone unicestwią wielkieunicestwią wielkie pięknowielkie piękno milczeniaże ich nie cierpięone zniweczą najstarszą sztukęzniweczą najstarszą sztukę świataone unicestwią wielkie pięknounicestwią wielkie piękno milczeniaone zniweczą najstarszą sztukę świataone unicestwią wielkie piękno milczenia

Jestem wrogiem baletu, który uważam za fałszywą i niedorzeczną sztukę - właściwie już nie sztukę.Naród ma taką sztukę, na jaką zasłuży.Gdyby dzisiejsze kobiety w wystarczającym stopniu studiowały sztukę małżeństwa, jak to czyniły ich babki, zrozumiałyby, że większy wpływ potrafią wywrzeć poprzez rozbrajający brak pewności siebie niż przez wojownicze obstawanie przy swoim zdaniu.Snob cho­ruje na sztukę, ale nig­dy na nią nie umiera.Każdy krawiec ma swój własny pogląd na sztukę.Miłość jest sztuką; nie ma nic ważniejszego na świecie, niż posiąść tę sztukę.