Filozofia jest zdrowym rozsądkiem w wyjściowym garniturze.


filozofia-jest-zdrowym-rozsądkiem-w-wyjściowym-garniturze
anonimfilozofiajestzdrowymrozsądkiemwyjściowymgarniturzefilozofia jestjest zdrowymzdrowym rozsądkiemrozsądkiem ww wyjściowymwyjściowym garniturzefilozofia jest zdrowymjest zdrowym rozsądkiemzdrowym rozsądkiem wrozsądkiem w wyjściowymw wyjściowym garniturzefilozofia jest zdrowym rozsądkiemjest zdrowym rozsądkiem wzdrowym rozsądkiem w wyjściowymrozsądkiem w wyjściowym garniturzefilozofia jest zdrowym rozsądkiem wjest zdrowym rozsądkiem w wyjściowymzdrowym rozsądkiem w wyjściowym garniturze

Żołądek jest zdrowym rozsądkiem narodów.Obecnie więcej małżeństw zostaje rozbitych przez mężów kierujących się zdrowym rozsądkiem niż z jakichkolwiek innych powodów. Jak można bowiem oczekiwać od kobiety, by była szczęśliwa z człowiekiem, który chce ją traktować jako zupełnie rozsądną istotę?Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem.Nierozsądnie jest kierować się zawsze tylko rozsądkiem.Mądrość przychodzi w stroju cierpienia. Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem.