Filozofia pozwala rozmawiać samemu z sobą.


filozofia-pozwala-rozmawiać-samemu-z-sobą
antystenes z atenfilozofiapozwalarozmawiaćsamemusobąfilozofia pozwalapozwala rozmawiaćrozmawiać samemusamemu zz sobąfilozofia pozwala rozmawiaćpozwala rozmawiać samemurozmawiać samemu zsamemu z sobąfilozofia pozwala rozmawiać samemupozwala rozmawiać samemu zrozmawiać samemu z sobąfilozofia pozwala rozmawiać samemu zpozwala rozmawiać samemu z sobą

Nie poddawaj się rozpaczy. Ona nie pozwala rozmawiać z sercem.Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.Jeśli się samemu nie dojdzie do porządku ze sobą, wszystko nie ma sensu.Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu.Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.