Filozofowie rozmaicie interpretowali świat. Idzie jednak o to, aby go nie zmieniać.


filozofowie-rozmaicie-interpretowali-świat-idzie-jednak-o-to-aby-go-nie-zmieniać
anonimfilozofowierozmaicieinterpretowaliświatidziejednaktoabygoniezmieniaćfilozofowie rozmaicierozmaicie interpretowaliinterpretowali światidzie jednakjednak oaby gogo nienie zmieniaćfilozofowie rozmaicie interpretowalirozmaicie interpretowali światidzie jednak oaby go niego nie zmieniaćfilozofowie rozmaicie interpretowali świataby go nie zmieniać

Ludzie są, jacy są: nie zawsze idzie o to, aby zmieniać, lecz o to, aby ich poznawać.Filozofowie nie są może najlepszym materiałem na mężów, co jednak nie wyklucza, że można być Ksantypą u boku... niefilozofa.Nikt nie może więcej jak może, a nie idzie jednak za tym, aby nie mogąc uczynić cudów, człowiek nie czynił nic.Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.Re­ligia to nie tyl­ko kościół, do które­go człowiek idzie oka­zyj­nie, aby się po­mod­lić; re­ligia to świat, w którym trze­ba sta­le żyć.Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. .