For­tu­na wołem się toczy.


for­­na-wołem ę-toczy
witold zechenterfor­tu­nawołem siętoczyfor­tu­na wołem sięwołem się toczyfor­tu­na wołem się toczy

Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach.Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem.Życie w tu­nelu nie ma wyjścia, na­wet jeśli po­toczy się w kierun­ku światła.Życie toczy się pros­ty­mi re­gułami, za­sada­mi, kom­pli­kac­je zaczy­nają się, gdy próbu­je się je obejść.Mogę podsumować wszystko, czego dowiedziałem się o życiu, w paru słowach: ono toczy się dalej.Obmowa porusza się na kołach i wszyscy, mniej lub więcej smarują je, podczas gdy się toczy.