Fortuna boi się odważnych i uciska bojaźliwych.


fortuna-boi-ę-odważnych-i-uciska-bojaźliwych
senekafortunaboisięodważnychuciskabojaźliwychfortuna boiboi sięsię odważnychodważnych ii uciskauciska bojaźliwychfortuna boi sięboi się odważnychsię odważnych iodważnych i uciskai uciska bojaźliwychfortuna boi się odważnychboi się odważnych isię odważnych i uciskaodważnych i uciska bojaźliwychfortuna boi się odważnych iboi się odważnych i uciskasię odważnych i uciska bojaźliwych

Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła? -Freehil
kto-jest-bardziej-niemądry-dziecko-które-boi-ę-ciemnoś-czy-mężczyzna-który-boi-ę-światła
Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi. -Ivo Andric
kto-ę-boi-nie-wiedząc-właściwie-czego-podwójnie-ę-boi
W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej. -Pier Paolo Pasolini
w dyk­­turze-każdy-boi ę-każde­go-a ­den-boi ę-najbardziej
Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał. -Mateusz Piecki Schizoidalny
ateis­-nie boi ę-śmier­-bo nie wie­rzy-że po niej-is­tnieje-in­na-sfe­ra-wierzący boi-ę-bo nie jest pew­ny-czy-tra­fi-tam