Fortuna boi się odważnych i uciska bojaźliwych.


fortuna-boi-ę-odważnych-i-uciska-bojaźliwych
senekafortunaboisięodważnychuciskabojaźliwychfortuna boiboi sięsię odważnychodważnych ii uciskauciska bojaźliwychfortuna boi sięboi się odważnychsię odważnych iodważnych i uciskai uciska bojaźliwychfortuna boi się odważnychboi się odważnych isię odważnych i uciskaodważnych i uciska bojaźliwychfortuna boi się odważnych iboi się odważnych i uciskasię odważnych i uciska bojaźliwych

Strach boi się odważnych.Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał.