Fortuna, równie jak kobieta, najchętniej oszukuje wtenczas, gdy faworyt zbyt pewny swego.


fortuna-równie-jak-kobieta-najchętniej-oszukuje-wtenczas-gdy-faworyt-zbyt-pewny-swego
józef korzeniowskifortunarówniejakkobietanajchętniejoszukujewtenczasgdyfaworytzbytpewnyswegorównie jakjak kobietanajchętniej oszukujeoszukuje wtenczasgdy faworytfaworyt zbytzbyt pewnypewny swegorównie jak kobietanajchętniej oszukuje wtenczasgdy faworyt zbytfaworyt zbyt pewnyzbyt pewny swegogdy faworyt zbyt pewnyfaworyt zbyt pewny swegogdy faworyt zbyt pewny swego

Facet zbyt pewny damy, na której względach mu zależy, nie powinien jej nigdy tej pewności okazywać, o ile chce się przekonać, jak mało czasu wymaga metamorfoza pewności w niepewność.Miłość i cierpienie to jedno i to samo: wartość miłości mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić: i zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie.Kobieta oszukana przez mężczyznę pragnie go poślubić. Jest to rodzaj rewanżu równie dobry, jak każdy inny.To wstrętne, gdy kobieta, odwołując się do mózgu mężczyzny, stara się go przyciągnąć do swego ciała.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem: